AUTOŠKOLA RASZKA

Vyučuje skupiny řidičského oprávnění:

B

Skupina B

Řidičský průkaz opravňuje k řízení, motorových vozidel s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg, traktory a samojízdné pracovní stroje s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg, jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 18 let,
 • zdravotní způsobilost,
 • odborná způsobilost.

B+E

Skupina B+E (karavan)

Jjízdní souprava složená z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg.

Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 18 let.
C

Skupina C

Motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 21 let,
 • zdravotní způsobilost,
 • držitel řidičského oprávnění skupiny B,
C+E

Skupina C+E (vlek, tandemový vlek)

Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,

jízdní souprava zařazená do skupin B+E a C1+E 3. jízdní souprava zařazená do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E).

Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 21 let,
 • zdravotní způsobilost,
 • držitel řidičského oprávnění skupiny C.
A

Skupina A bez omezení

Řidičský průkaz opravňuje k řízení motocyklu o výkonu nad 35 kW.

Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 24 let,
 • zdravotní způsobilost,
 • odborná způsobilost.
B96

Tažení přívěsů

Speciální skupina řidičského oprávnění na tažení větších přívěsů. Opravňuje k řízení soupravy o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 4 250 kg. Zkouška pro skupinu B96 se skládá pouze z doplňovací jízdy.

Podmínky pro udělení oprávnění:

 • bez testů a základů zdravovědy,
 • držitel řidičského oprávnění skupiny B.
D

Skupina D (autobus)

Motorová vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 24 let
 • zdravotní způsobilost
 • držitel řidičského oprávnění skupiny B.

AUTOŠKOLA RASZKA

Pořádáme také kursy školení odborné způsobilosti řidičů vozidel zařazených do skupin C, CE, D, DE.

 • profesní školení řidičů
 • povinná školení řidičů
autoškola